• FAL S.C. Danuta i Krzysztof Jakubowscy
 • +48 22 663 29 14
 • +48 602 55 75 29
 • e-mail:fal@xl.wp.pl

KURSY DO SZKÓŁ POŻARNICZYCH

Firma FAL jest spółką cywilną Danuty i Krzysztofa Jakubowskich. Od 1998r. organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych dla kandydatów zdających egzaminy do szkół pożarniczych - do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz do Szkół Aspirantów w Częstochowie, Krakowie i Poznaniu.

Celem zajęć dla kandydatów zdających do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest wyćwiczenie sprawności umożliwiające poprawne pokonanie toru przeszkód w możliwie krótkim czasie.

Celem kursu dla kandydatów zdających do Szkół Aspirantów jest powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu szkoły średniej oraz nauka wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

Zarówno siedmiodniowy kurs jak i sześciodniowe zajęcia są pobytem z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na dobranie profesjonalnej kadry wykładowców - pracowników renomowanych wyższych uczelni.

Ośrodek, w którym odbywają się kursy i zajęcia dostosowany jest do potrzeb dydaktycznych. Posiada przestronne i estetyczne sale wykładowe, basen, salę gimnastyczną z wyposażeniem, siłownię i boiska do gier zespołowych.

Decydując się na udział w kursie lub zajęciach należy zdać sobie sprawę, że będzie to czas wielogodzinnej i intensywnej pracy, który właściwie wykorzystany zaowocuje podczas egzaminów wstępnych.

SZKOŁY ASPIRANTÓW

KURS PRZYGOTOWAWCZY

do egzaminów wstępnych dla kandydatów do

SZKÓŁ ASPIRANTÓW PSP

na rok szkolny 2016/2017

Warunki przyjęcia na kurs:

1. zgłoszenie uczestnictwa w kursie do dnia 21 czerwca br. poprzez:

2. opłata za kurs, której można dokonać:

Konto organizatora: 82 11602202 00000000 15390027


Formularz zgłoszeniowy

Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Adres zamieszkania:

miasto
kod pocztowy
ulica nr

Numer telefonu
Adres e-mail

Środek transportu, jakim kandydat planuje dojechać na kurs do Węglowic:

Kandydat zdaje do szkoły:

SGSP

TOR PRZESZKÓD + PŁYWANIE

zajęcia przygotowujące do egzaminu sprawnościowego

DLA ZDAJĄCYCH DO SGSP

na rok szkolny 2016/2017

 • Termin: od 09 do 14 czerwca 2016 r. (6 dni)
 • Koszt: 1.200,- zł. – w tym zakwaterowanie i pełne wyżywienie od kolacji w dniu 8 czerwca.
 • Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Węglowicach (ok. 25 km od Częstochowy), na które należy się zgłosić w dniu 08 czerwca br. po południu. Na uczestników będzie czekała kolacja planowana na godz. 20.00.
 • Dla osób przyjeżdżających pociągiem lub autobusem, przejazd z dworca PKP/PKS w Częstochowie do Ośrodka w Węglowicach zapewnia organizator po wcześniejszym zgłoszeniu.

Warunki przyjęcia na kurs:

1. zgłoszenie uczestnictwa w kursie do dnia 05 czerwca br. poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.kursprzygotowawczy.pl lub
 • telefoniczne: +48 22 663 29 14 lub kom. +48 602 55 75 29

2. opłata za kurs, której można dokonać:

 • gotówką w dniu rozpoczęcia kursu, na miejscu u organizatora lub
 • przelewem na konto - wymagane jest wówczas okazanie dowodu wpłaty.

Konto organizatora: 82 11602202 00000000 15390027


Formularz zgłoszeniowy

Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Adres zamieszkania:

miasto
kod pocztowy
ulica nr

Numer telefonu
Adres e-mail

Środek transportu, jakim kandydat planuje dojechać na kurs do Węglowic:

GALERIA

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Węglowicach